Chăm sóc, duy trì khuôn viên cây xanh tại Vinhome Bắc Ninh

Cảnh quan Kinh Bắc chăm sóc, duy trì cắt tỉa cây xanh tại Vinhome Bắc Ninh:

  • Dọn rác nổi, tưới cây và dọn cỏ dại hằng ngày
  • Cắt tìa, bón phân và phòng ngừa sâu bệnh hại cho cây
  • Duy trì cột chống đổ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *